Ansøgning

MÆLKEBØTTEN

Motivations- og Behandlingsafdeling ved Nr. Snede Fængsel, lukket afdeling

Nr. Snede Fængsel, Afd. HI 'Mælkebøtten', Vejlevej 45, 8766 Nr. Snede.

Direkte tlf.: 7255 6045 - Fængslets officielle hjemmeside: www.sfmj.dk

Ansøgning

Fremgangsmåden ved ansøgning til behandlingsafdeling Mælkebøtten er følgende:

 

• Under ”Download” findes skemaet, som udfyldes af den indsatte og kontaktpersonen, helst sammen. Afsæt min. ½ time til udfyldelse. Det er vigtigt, at få så uddybende og præcis besvarelse som muligt, da svarene danner baggrund for målgruppe-vurdering.

 

• Skemaet sendes/faxes/mailes til afdelingen gerne sammen med anden relevant information

 

• Ved modtagelse af skemaet vurderes det, om ansøgeren umiddelbart ligger inden for målgruppen. Er dette tilfældet aftales der et interview med den indsatte – enten i det pågældende arresthus eller i Statsfængslet Midtjylland. Interviewet kan evt. også foregå via Videolink.

 

• På baggrund af interviewet tages der stilling til, om indsatte kan afsone på behandlingsafdeling Mælkebøtten. Hvis dette er tilfældet aftales nærmere m.h.p. overflytning.

 

• Ved afslag gives der en begrundelse og gerne en henvisning til et andet tilbud.

 

Velkommen til en præsentation af ”Mælkebøtten” – en afdeling af det lukkede Statsfængsel Midtjylland i Nørre Snede.