Koncept

MÆLKEBØTTEN

Motivations- og Behandlingsafdeling ved Nr. Snede Fængsel, lukket afdeling

Nr. Snede Fængsel, Afd. HI 'Mælkebøtten', Vejlevej 45, 8766 Nr. Snede.

Direkte tlf.: 7255 6045 - Fængslets officielle hjemmeside: www.sfmj.dk

Koncept for afdelingen

Målgruppen:

 

Målgruppen er hårdt belastede, mandlige stofmisbrugere med et årelangt misbrug bag sig, længerevarende metadonbehandling, manglende socialt netværk og massive psykosociale belastninger.

Mange kendetegnes desuden af - måske ikke-diagnostiseret - dobbeltdiagnose (f.eks. ADHD) som i støre eller mindre udstrækning kan være baggrund for deres misbrug og kriminalitet.

På grund af den dårlige sociale funktion, vil de ofte afsone i frivillig isolation eller de vil fungere meget dårligt på en almindelig fællesskabsafdeling.

 

Afdelingens mål:

 

• At reducere fysiske, sociale og psykiske skader som følge af mange års stofmisbrug (Harm Reduction / skadesreduktion)

 

• At erstatte et stofmisbrug med substitionsmedicin og fjerne sidemisbrug samt motivere til evt. nedbringelse af erstatningsmedicinering og til et liv uden stofmisbrug

 

• At forbedre indsattes fysiske, psykiske og sociale tilstand samt funktionsniveau

 

• At skabe grundlag for ophør med eller reduktion i misbrugsrelateret kriminalitet

 

Delmål:

 

• At forbedre og udvikle hygiejne, helbred og sunde vaner som f. eks. daglig hygiejne, sund kost og dagligt samvær med andre

 

• At udvikle forbedret trivsel, selvværd og selvtillid, f.eks. i form af at forbedre færdigheder til at strukturere og gennemføre hverdagen

 

Behandlings-indhold:

 

1 – Afklaring af motivation og motivationsfremmende aktiviteter

2 – Omsorgsbehandling

3 – Behandling mod stoffrihed

4 – Udslusning og evt. videreførelse af behandling

 

Der er tilbud om samtale med afdelingens psykiater hver 14. dag efter nærmere vurdering og ønske.

 

Der kan flekses frem og tilbage mellem de forskellige niveauer.

Velkommen til en præsentation af ”Mælkebøtten” – en afdeling af det lukkede Statsfængsel Midtjylland i Nørre Snede.