Præsentation

MÆLKEBØTTEN

Motivations- og Behandlingsafdeling ved Nr. Snede Fængsel, lukket afdeling

Nr. Snede Fængsel, Afd. HI 'Mælkebøtten', Vejlevej 45, 8766 Nr. Snede.

Direkte tlf.: 7255 6045 - Fængslets officielle hjemmeside: www.sfmj.dk

Præsentation af afdelingen

Mælkebøtten er ikke en stoffri afdeling men der tolereres ikke sidemisbrug.

Ved sidemisbrug sker der disciplinær reaktion, som dog ikke umiddelbart vil medføre bortvisning.

Det er tilladt at indtage ordineret substitutionsmedicin. Al medicin vil dog blive gennemgået af fængslets læge og visse præparater vil blive udtrappet efter en konsultation.

 

Afdelingen er en lukket fængselsafdeling med regler som sådan.

 

Den indsatte behøver ikke være idømt lukket fængsel men skal være villig til at indgå under disse regler.

 

Arbejdsdelen på afd. H-I udgøres af behandlingen, som forestås af medarbejdere fra CSU – Center for Socialt Udsatte (Horsens Kommune). CSU er ansvarlig for motivationsafklaring og misbrugsbehandling.

Fængselspersonalet har det fængselsmæssige ansvar.

 

Begge medarbejdergrupper udgør afdelingens behandlingsteam.

 

Der er udarbejdet dags-/ugeprogram som indeholder praktiske opgaver, individuelle samtaler, gruppesamtaler og alm. daglige opgaver på afdelingen.

 

Herunder er der endvidere mandag til torsdag en behandler på arbejde til kl. 20.00, som i fællesskab med fængselsbetjente, varetager forskellige former for aktiviteter.

 

Velkommen til en præsentation af ”Mælkebøtten” – en afdeling af det lukkede Statsfængsel Midtjylland i Nørre Snede.